Innovatie

Peilgestuurde drainage

We hebben te maken met klimaatverandering. Daardoor ervaren we steeds vaker langere droge periodes en korte hevige neerslag. Bij Combinatie Mauritz kweken we op meer dan dertig verschillende percelen onze bomen. Deze percelen kunnen we niet allemaal op hetzelfde moment beregenen, terwijl daar wel vraag naar is.

Door de aanleg van (samengestelde) peilgestuurde drainage op onze percelen kunnen we zelf de hoogte van het grondwater bepalen. Bij peilgestuurde drainage zijn de drainageslangen aangesloten op een hoofdbuis, waarbij we water in of uit het veld kunnen pompen.

We besparen hier tijd, energie en water mee. Het is belangrijk om het water zo efficiënt mogelijk te benutten en zo lang mogelijk vast te kunnen houden. Een ander bijkomend voordeel is dat de onkruiddruk laag blijft omdat de bovenste laag van de grond gewoon droog blijft.

Door peilgestuurde drainage wordt de boom voorbereid op zijn toekomstige standplaats. Van nature moet een boom tenslotte zelf zijn water opzoeken. Met het aanbieden van constante druppelbevloeiing creëer je luie bomen. Wij zijn van mening dat de boom zelf het water op moet zoeken en we maken daarom gebruik van peilgestuurde drainage. We verwennen de boom zeker niet. Dit alles om optimaal voorbereid te zijn op zijn toekomstige standplaats.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de Combinatie Mauritz bezoeken ?

U bent van harte welkom om ons bedrijf te bezoeken en met eigen ogen te zien hoe de Combinatie Mauritz bomen kweekt